Jdi na obsah Jdi na menu
 


Trvalé odstránenie refrakčných chýb

10. 4. 2009

V dnešnej dobe existuje niekoľko spôsobov odstránenia refrakčných chýb. V minulosti boli využívané najme chirurgické zákroky, ktoré boli dosť bolestivé a často sa vyskytovali komplikácie. Vďaka pokrokom v laserovej technike bol v roku 1987  vynájdený laser Excimer, ktorý umožnil omnoho presnejšie a s minimálnymi komplikáciami odstraňovať refrakčné poruchy. Úspešnosť laserových operácií sa v závislosti od konkrétneho druhu operácie pohybuje v rozmedzí 93 – 98 %.

Odstraňovanie refrakčných chýb pomocou excimerového lasera je za posledné roky najrozšírenejšou a najpresnejšou metódou s najmenším množstvom komplikácii. Zákrok prebieha za prítomnosti počítača, ktorý riadi laser s veľmi vysokou presnosťou.

Zákroky rozdeľujeme na: fotoreaktívnu keratektómiu, zákrok LASIK a LASEK.

Fotorefraktívna kerateknómia je operácia excimerovým laserom, pri ktorej sa pomocou lasera odstraňujú tisíciny milimetra povrchovej časti rohovky, čím dochádza ku zmene jej zakrivenia a tak sa vyrovná dioptrická chyba oka. Tento zákrok neporuší hlbšie uložené vrstvy rohovky a nezmení ani jej pôvodnú pevnosť.

Časť rohovky je odstraňovaná tvz. fotoalbáciou (odparenie pomocou svetla). Po zadaní výšky dioptrií a osi astigmatizmu do počítača počítač vypočíta a navrhne zónu operácie a tiež hĺbku zákroku.

Zákrok s použitím excimerového lasera je presný, plne asistovaný počítačovou technikou, čo zaručuje presnosť a bezpečnosť. Najvyššiu mieru presnosti má najmä u pacientov s poruchou do 5 dioptrií. Pri vyšších stupňoch poruchy sú uprednostňované metódy LASIK  a LASEK.

Metóda zákroku  LASIK je využívaná od roku 1991. Tento druh operačnej techniky je vykonávaný pomocou špeciálneho mikro – keratómu. S pomocou vákua sa prisaje k rohovke a odreže lamelu hrubú 130 – 160 mikrometrov. Tá je následne odklopená a excimerový laser odstráni potrebnú časť parenchýmu rohovky. Lamela sa priloží na pôvodné miesto.( viď príloha N)

Pri technike LASEK sa do oka nakvapká alkoholový roztok, ktorý uvoľní epitel rohovky, ktorý sa odklopí a excimerový laser odstráni potrebnú časť parenchýmu rohovky. Následne sa epitel priloží na pôvodné miesto a nasadí sa kontaktná šošovka na dobu 2 – 4 dní.

Najnovšou a najpresnejšou metódou  je zákrok excimerovým laserom, s využitím vlnovej analýzy a aberometrie. Táto metóda sa využíva najmä pri korekcii krátkozrakosti a astigmatizmu. Zákrok sa vykonáva s pomocou aberometra – počítačového systému. Ten zanalyzuje povrchovú časť rohovky, čím sa zistia aj najjemnejšie nepravidelnosti v jej zakrivení. Laser Excimer upraví a následne zarovná zakrivenie rohovky na ideálne hodnoty.

 

Tento druh metódy je jediný, ktorým je možné korigovať nepravidelné astigmatizmy a rôzne nepravidelnosti rohovky.