Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vyšetrenie očí

10. 4. 2009

 

Na vyšetrenie očí sa najčastejšie používajú optotypy. Optotyp je dobre osvetlená biela tabuľa s čiernymi znakmi, zoradenými spravidla pod seba podľa veľkosti. V hornej časti sú najväčšie znaky, v dolnej najmenšie. Poznáme viacero druhov optotypov, ktoré používajú rôzne písmená a znaky. Rozdeľujeme ich aj podľa typu vyšetrenia, na ktorý sa využívajú. Medzi najčastejšie využívané optotypy patria Snellenove optotypy ,zostavené z písmen a číslic. Ďalej sú to optotypy pre analfabetov alebo deti v predškolskom veku. Tento druh optotypov môže byť zostrojený napríklad z veľkého písmena E, otočeného do rôznych strán. Často sú využívané aj rôzne jednoduché obrázky, ako napríklad hríbik, domček alebo krúžok. Tento typ sa nazýva obrázkový optotyp. 

Optotypy podľa Landolta sú tvorené viacerými prstencami, ktoré sú v jednej časti prerušené, pričom priemer prerušenia je rovný zornému uhlu 1 minúty.

 Optotypy rozlišujeme tiež podľa toho, pri akom druhu zrakovej poruchy majú byť nápomocné. Rozlišujeme medzi optotypmi používanými pre krátkozrakosť, ďalekozrakosť, atď. Napríklad pre vyšetrenie krátkozrakosti využívame Snellenov optotyp a pre vyšetrenie schopnosti oka zachytávať blízke predmety využívame Jaegerove tabuľky.